Odstąpienie od Umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy


1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów niż
przewidziane przepisami prawa
- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) w terminie 14 dni.


2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:


a. w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu.


b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.


3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.


4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:


a. pisemnie na adres wskazany w § 16 ust.2 Regulaminu.


b. w formie elektronicznej poprzez:


i. złożenie formularza odstąpienia od umowy, który Kupujący (konsument) przekazuje Sprzedającemu drogą mailową na adres Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego sklep@laguna.pl.


ii. złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.


5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


8. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu produkt/produkty niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany do Sprzedającego przed upływem 14 dni.


9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy i zwykły sposób dostępny u Sprzedawcy.


10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli sam nie zaproponował, że odbierze Produkt od Kupującego.


12. W przypadku odstąpienia od umowy koszty transportu związane ze zwrotem Towaru do Sprzedającego, pokrywa Kupujący (konsument).


13. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,


14. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający wystawi fakturę korygującą.

 
15. Postanowienia niniejszego paragrafu § 9 mają zastosowanie wyłącznie do kupujących będących Konsumentami z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej.


16. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym § 9 stosuje się również do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

 Wyjątki od prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy


1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do rzeczy, wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, w szczególności:


a. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


d. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


e. umowy, w której Kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.


2. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym § 10 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium